Nasz udział w XIII Kongresie Obywatelskim w Warszawie

Naszą szkołę spotkało duże wyróżnienie, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym w roli eksperta z dziedziny szkolnictwa zawodowego podczas XIII Kongresu Obywatelskiego w dniu 20.10.2018r. Kongres jest prestiżową imprezą organizowaną w Warszawie, na którą zapraszane są znane osobistości życia publicznego i nie tylko. Więcej na temat kongresu na stronie www.kongresobywatelski.pl

Reprezentujący naszą placówkę wicedyrektor Dariusz Bojek uczestniczył w panelu pt. „Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza”, a więc wpływu szkoły nie tylko na lokalne środowisko. Największe zainteresowanie wzbudziła współpraca szkoły z samorządem i lokalnymi firmami. Firmy wspierają uczniów poprzez stypendia czy doposażanie szkolnych pracowni. Samorząd również pomaga szkole. Przykładem są pieniądze przekazane przez miasto na wykonanie wózków narzędziowych na zajęcia techniki w szkołach podstawowych Leszna.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.