„Żywności nie marnuję, dlatego ją przekazuję” – podziękowania

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie za uczestnictwo w Happeningu pt: „Żywności nie marnuję, dlatego ją przekazuję”.