Jak zostać jednym z Nas – Jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej

W dniu 16.11.2018 roku w filmotece szkolnej uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Leszczyńskiego Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie miało charakter wykładowo – warsztatowy. Uczniowie zapoznali się z prezentacją przedstawiającą zakres działań Jednostki oraz poznali  wymagania jakie należy spełnić by zostać żołnierzem WOT. Po części teoretycznej odbyły się warsztaty na których uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość pod bacznym okiem żołnierzy składania broni, ładowania magazynków itp. Spotkanie można zaliczyć do bardzo udanych o czym świadczyło ogromne zainteresowanie naszej młodzieży.