Podziękowania – „Dzień Młodego Odkrywcy”

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie za organizację stanowiska edukacyjnego podczas Dnia Młodego Odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie.