Zajęcia doradcze dla szkoły z Lipna

20 grudnia na zajęcia z doradztwa zawodowego dojechali do nas uczniowie Szkoły Podstawowej z Lipna. Zajęcia miały charakter warsztatowo – wykładowy. Zainteresowani uczniowie zapoznali się w pracowniach szkolnych z zawodami: technik usług fryzjerskich, technik mechatronik oraz technik przemysłu mody . Następnie uczniowie uczestniczyli w części wykładowej poświęconej rekrutacji oraz kształceniu po szkole podstawowej oraz gimnazjum. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie i aktywność podczas uczestnictwa w zajęciach.