Lekcje wychowania fizycznego na lodowisku

W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie naszej szkoły tuż po feriach zimowych uczestniczyli w zajęciach na lodowisku miejskim. Z tej formy lekcji pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego skorzystały klasy: 1 TI, 2 TI2, 2 TS, 2 TP, 2 TM, 3 TM1, 3 TSM, 3 TI2, 3 TP, 3 TM2, 4 TOS oraz 4 TI2.
Lekcje te miały na celu naukę jak i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach (przypomnijmy, że większość klas już w roku ubiegłym miały takie lekcje z łyżwiarstwa).
Jednak podstawowym celem, jakim kierują się nauczyciele wychowania fizycznego ZST – CKZiU w Lesznie organizując takie zajęcia, jest pokazanie uczniom innych możliwości spędzania aktywnie czasu wolnego. Pokazania, że jazda na łyżwach może być bardzo atrakcyjną formą rekreacji ruchowej oraz tak zwanego sportu na całe życie, który można po ukończeniu szkoły uprawiać i zarażać nim swoje najbliższe otoczenie, swoje rodziny te obecne jak i przyszłe czy też znajomych i przyjaciół.