Konkurs: „Tester czujników półprzewodnikowych i rezystancyjnych temperatury stosowanych w ciepłownictwie”

Konkurs na najlepszy projekt: „Tester czujników półprzewodnikowych i rezystancyjnych temperatury stosowanych w ciepłownictwie”
Konkurs jest realizowany w ramach współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie i Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Założenia projektu:
-Tester ma mieć możliwość testowania czujników temperatury:
a. PT100
b. LM35
c. DS18B20
– Wybór czujnika realizowany za pomocą przełącznika lub poprzez menu programu
– Tester zawiera czujnik odniesienia w celu pomiaru temperatury i porównania wyniku z badanym czujnikiem
– Wynik pomiaru przedstawiony powinien być na wyświetlaczu LED lub LCD.
Projekt można wykonać z użyciem programowalnego systemu mikroprocesorowego.
Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku regulaminu konkursu. W razie pytań proszę kontaktować się z Tomaszem Andrzejczakiem lub Sławkiem Wolskim.

[pdf-embedder url=”https://zst-leszno.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Regulamin-konkursu-ZST-CKZiU-2019.pdf” title=”Regulamin konkursu – ZST-CKZiU 2019″]