W SĄDZIE…

W ramach projektu „Programu Edukacji Prawnej”, który jest realizowany w porozumieniu z Sądem Rejonowym, uczniowie ZST-CKZiU uczestniczyli w rozprawie sądowej w Wydziale Karnym. Zgromadzeni obserwowali przesłuchanie świadków, prezentację dowodów w sprawie, oraz mowę końcową oskarżyciela i obrońcy. Dla obecnych na sali uczniów było to nowe i ciekawe doświadczenie, żywo komentowane długo po rozprawie.