Finał konkursu na najlepszy projekt

Finał konkursu na najlepszy projekt systemu do testowania czujników temperatury pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Wyróżnione i nagrodzone zostały 3 prace:
I miejsce – praca Patryka Przybylskiego z klasy 2TM
II miejsce – praca Kamila Olejnika z klasy 2TI2
III miejsce – praca Bartosza Kapskiego z klasy 2TM

Laureaci zaprezentowali prototypy zbudowanych i zaprogramowanych przez nich urządzeń – sterowników mikroprocesorowych z podłączonymi, testowanymi czujnikami temperatury DS18B20, LM35 i PT100, dzięki odpowiedniemu algorytmowi wartości odczytane z czujników porównywane są z wbudowanym czujnikiem wzorcowym. Zwycięski moduł Patryka Przybylskiego umożliwia nawet archiwizację odczytanych danych na karcie pamięci SD. Gratulujemy za ogromne zaangażowanie uczniów i pozytywną finalizację projektów.

Jednocześnie bardzo dziękujemy przedstawicielom Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie za patronowanie nad konkursem oraz za ufundowanie cennych nagród.