HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

1.       Część pisemna (j.polski, j.angielski, matematyka) – 20 sierpnia (wtorek) godz. 9:00

2.       Część ustna (j.angielski) – 20 sierpnia (wtorek) godz. 9:00