Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

2 września rozpoczęto w naszej szkole kolejny rok szkolny. Najpierw w bazylice św. Mikołaja miała miejsce msza święta, a później uroczysty apel na szkolnym boisku. Podczas inauguracji najpierw nawiązano do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i do wydarzeń, jakie na samym jej początku rozegrały się w Lesznie i okolicach. Wspomniano żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz ostatnich jego dowódców: gen. Stefana Roweckiego – Grota oraz płk. Władysława Wiecierzyńskiego. Oddano hołd obrońcom ojczyzny z września 1939 roku i wszystkim ofiarom wojny.

Inauguracyjne przemówienie wygłosiła pani Renata Perek, dyrektor naszej szkoły, która zwróciła uwagę na wyzwania, jakie czekają oświatę w nowym roku. Do zebranych zwróciła się także z życzeniami pani Justyna Przewoźna, przewodnicząca szkolnej Rady Rodziców. Panowie wicedyrektorzy przybliżyli uczniom, zwłaszcza klas pierwszych sprawy organizacyjne związane z nauką w nowym roku szkolnym.

Uczniom rozpoczynającym naukę w naszej szkole życzymy, aby dobrze się wśród nas czuli i niezbyt boleśnie odczuli różnicę między gimnazjum czy szkołą podstawową a wyższym szczeblem edukacji; maturzystom  siły do pracy i szczęśliwego finału, nauczycielom anielskiej cierpliwości, a wszystkim –  wytrwałości w dążeniu do realizacji celów, jakie sobie wyznaczyli bądź wyznaczą w tym roku szkolnym.