Podziękowanie Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca

Podziękowanie dla Zespołu Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie. Podziękowanie Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Dzięki za okazane serce, przychylność i trud włożony w to, aby ten dzień był tak wyjątkowy.