Spacer po Lesznie śladami historii powrotu Leszna do macierzy

W piątek 27 września 2019 roku klasy 3TI1, 3TI2 i 3TL wzięły udział w projekcie patriotycznym  „Spacer po Lesznie śladami historii powrotu Leszna do macierzy”.

Wycieczka rozpoczęła się krótkim wprowadzeniem do tematu, który miał na celu uświadomienie młodzieży jak wielkie znaczenie mają miejsca historyczne i nazwy niektórych ulic w naszym mieście w związku z odzyskaniem niepodległości przez naszych przodków.

Kolejnym punktem programu było zapoznanie się z gazetką tematyczną, która została wykonana w budynku D szkoły.

Następnie uczniowie wraz z opiekunkami odwiedzili miejsca związane z powrotem Leszna do macierzy.

Na zakończenie i podsumowanie lekcji obywatelskiej odbył się krótki quiz z nabytej wiedzy, a najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.