Akcja honorowego krwiodawstwa „Wampirek”

W dniu dzisiejszym ( poniedziałek 30 września 2019 roku ) w naszej szkole  odbyła się  pierwsza w tym roku szkolnym akcja honorowego krwiodawstwa .

Akcja została zorganizowana przez szkolny klub krwiodawców „Wampirek” z jego opiekunem Rafałem Becelą na czele .

Chęć udziału w akcji wyraziło ponad 80 uczniów . Ostatecznie krew oddało 72 uczniów  w tym 18  nowych krwiodawców  oraz dyr. Andrzej Stężały i nauczyciel Mariusz Rakowicz.

Z uwagi na tak dużą frekwencję  następna akcja  na prośbę ekipy pobierającej krew  będzie przeprowadzona przez 2 dni.

W dniu dzisiejszym zebrano  ponad 35 litrów krwi.

Następna akcja jest odbędzie się pod koniec grudnia lub na początku stycznia. Zapraszamy na nią w szczególności pełnoletnich uczniów klas pierwszych i drugich.

Klub krwiodawców „Wampirek” w naszej szkole istnieje już 15  lat (powstał we wrześniu  2004 roku).

Łącznie z dzisiejszą akcją zebrano  przez te 15 lat  1420  litrów krwi.

Ponad 105 uczniów i absolwentów zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.

Planujemy zorganizować spotkanie z osobami  którym przeszczep szpiku czy transfuzja krwi uratowała  życie .

Oddając krew ratujesz życie.

Opiekun Szkolnego Koła Krwiodawców „Wampirek”

Rafał  Becela