Dzień Mechatronika 2019

W piątek 13 grudnia uczniowie klas pierwszych mechatronicznych w sali A11 mogli sprawdzić swoje zdolności manualne, łącząc teorie z praktyką w formie konkursu.
Aby zostać dopuszczonym do zadań praktycznych, każdy uczeń wypełniał ankietę z pytaniami teoretycznymi z zakresu podstaw mechatroniki.
Na podstawie schematów i układów połączeń uczniowie mieli do wykonania zadania praktyczne. Uczestnicy konkursu uruchamiali układy ze sterownikami PLC oraz montowali układ tranzystorowy z diodą LED. Liczył się czas wykonania, dokładność i sprawne działanie urządzenia po montażu.
Każde zadanie było oceniane. Po podsumowaniu wyników z części teoretycznej i praktycznej przyznano następujące tytuły:

– Turbo Mechatronika dla Dawida Nowaka z klasy 1TM1
– Super Mechatronika dla Mikołaja Skrzypczaka z klasy 1TM1
– Extra Mechatronika dla Adama Żurka z klasy 1TM2
– Dobrego Mechatronika dla Damiana Jarusa z klasy 1TM4

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas najbliższej uroczystości szkolnej.