BIAŁE LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi klasy uczone przez Pana Mariusza Rakowicza a w przypadku klasy 3 TM także Pana Dariusza Górskiego uczestniczyły w „białych lekcjach wychowania fizycznego” na lodowisku miejskim.

Młodzież z klas: 4 TM2, 3 TM, 3 TP, 2 TI oraz 1 E doskonaliła swoje umiejętności łyżwiarskie, a Ci którzy jeszcze nie mieli możliwości jeździć na łyżwach, stawiali pierwsze kroki na lodzie, co nie zawsze jest łatwe.

Najważniejsza jednak była dobra zabawa oraz pokazanie innych form prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i spędzania czasu wolnego.

Przed młodzieżą czas ferii zimowych. Może niektórzy załapią bakcyla i odwiedzą jeszcze lodowisko już prywatnie podczas przerwy zimowej, tym bardziej, że dla uczniów wejście na lodowisko podczas ferii jest bezpłatne za okazaniem legitymacji szkolnej.

Korzystajcie więc z lodowiska, bo zima jakoś w tym roku nie chce przyjść i na inne atrakcje trudno liczyć.