Promujmy Nasz Zawód!!!

Doradcy zawodowi ZST CKZiU ogłaszają konkurs na film promujący zawód/zawody nauczane w naszej szkole. Prezentacja danego zawodu nie powinna przekraczać trzech minut.  Informujemy również,      że jest możliwość nagrania materiału w „Greenstudio”. 

Termin zakończenia konkursu –  14 marca 2020 r. Dla zwycięscy przewidziana jest atrakcyjna nagroda rzeczowa.

 DO DZIEŁA ZAWODOWCY !!!

W przypadku pytań zapraszamy  – gabinet doradców zawodowych budynek D.