Zarządzenie nauczanie zdalne

Zarządzenie w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Tutaj: zarządzenie nr 9 Zarzadzenie nauczanie zdalne