KONTAKT Z PEDAGOGIEM

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu COVID-19 z pedagogiem szkolnym można się kontaktować poprzez:
Email lidia.jaszczak@zstckziu.pl
lub telefonicznie nr tel. 616 724 200