STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 2019/2020

Uczeń klasy 4Ti2 ZST CKZiU Marcin KONIK 17 grudnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Marcin uzyskał średnią ocen końcowych klasy trzeciej 5,20.
Nagrody wręczali Wielkopolska Kurator Pani Elżbieta Leszczyńska oraz dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie Tadeusz Waczyński.