Kontakt z doradcami zawodowymi Zespołu Szkół Technicznych CKZiU

W związku z brakiem możliwości indywidualnych spotkań i rozmów z doradcami zawodowymi, zachęcamy do konsultacji zdalnej pod adresem e-mail: maria.tomaszewska@zstckziu.pl, monika.brodka@zstckziu.pl lub doradztwo.zawodowe@zstckziu.pl

Zapraszamy.
Marzena Tomaszewska
Monika Bródka