ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W ZWIĄZKU Z ZALECENIAMI MEN

Informacja dla absolwentów. Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. (Rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
Załącznik: ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W ZWIAZKU Z ZALECENIAMI MEN.pdf