Drodzy Kandydaci!!! INSTRUKCJA

Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych w ZST-CKZIU

  • wejdź na naszą stronę http://zst-leszno.pl/,
  • rozwiń zakładkę  rekrutacja, tam znajdziesz zakładkę nabór elektroniczny, klikając   zostaniesz automatycznie przekierowany do strony Nabór 2020,
  •  ukaże się okienko szkoły ponadpodstawowe, wejdź, zapoznaj się z ofertą
    ( informator) i wypełnij wniosek ( podanie) i zapisz
  • wypełniony wniosek wydrukuj i podpisz,
  • pamiętaj o podpisie  rodzica ,
  • tak przygotowany wniosek zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

od 15 czerwca 2020 roku od godziny 8:00 do 10 lipca 2020 roku do godz. 15:00.

UWAGA!
1. Wniosek zarejestrowany  w systemie, nale
ży złożyć w szkole pierwszego wyboru. /od 15 czerwca 2020 roku od godziny 8:00 do 10 lipca 2020 roku do godz. 15:00 /

2. Wniosek zarejestrowany, ale niepotwierdzony w szkole pierwszego wyboru nie bierze udziału w rekrutacji.