Nagrody i wyróżnienia dla absolwentów

Niestety, warunki epidemii koronawirusa nie pozwoliły w tym roku na zorganizowanie uroczystości zakończenia nauki przez uczniów klas maturalnych. Świadectwa ukończenia szkoły zostały im wręczone w warunkach ostrego reżimu sanitarnego w dniach 24 i 27 kwietnia, później przyszedł czas na maturę, a 26 czerwca nagrodzono najlepszych absolwentów. Tradycyjnie już przyznano wyróżnienie „Złota Tarcza ZST-CKZiU” dla prymusa wśród absolwentów oraz tytuł „Najlepszy w Zawodzie” dla przedstawicieli poszczególnych kierunków kształcenia.

„Złotą Tarczę” otrzymał w tym roku informatyk, Marcin Konik z klasy 4 TI2: oprócz bardzo wysokiej średniej ocen wykazał się też dużym zaangażowaniem w różnego rodzaju konkursach, a także w pracę dla klasy i szkoły.

Tytuł „Najlepszy w Zawodzie” przyznano wyróżniającym się przedstawicielom poszczególnych kierunków kształcenia; musieli oni spełnić dość wysokie kryteria i niejednokrotnie rywalizować z nieznacznie tylko słabszymi konkurentami. Ostatecznie tytuł przypadł następującym absolwentom: Annie Radajewskiej –  w zawodzie technik pojazdów samochodowych (!), Emilii Żak – najlepszej wśród  techników przemysłu mody; Filipowi Gorszkowiakowi – najlepszemu technikowi spedytorowi, Mateuszowi Pawlakowi – liderowi spośród  mechatroników, Wiktorowi Gale – najlepszemu informatykowi oraz Aleksandrowi Mrozkowi, który pokonał pozostałych elektroników.

Ponadto nagrodzono absolwentów poszczególnych klas, którzy wynikami w nauce i swoją postawą zasłużyli na wyróżnienie; rodzice tychże osób otrzymali listy gratulacyjne. Nie zapomniano też o tych, którzy reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych: wręczono im dyplomy oraz nagrody.

Na uroczystości nie mogło też zabraknąć podziękowań dla rodziców absolwentów, którzy przez ostatnie cztery lata angażowali się w działania Rady Rodziców; otrzymali oni podziękowania i kwiaty od pani Dyrektor Renaty Perek oraz wychowawców.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy  determinacji oraz odwagi w realizacji życiowych planów. Radzie Rodziców natomiast dziękujemy za sfinansowanie nagród i kwiatów.