Wsparcie w przygotowaniach do nauki zdalnej

Okres wakacyjny oraz początek roku był czasem umożliwiającym do lepszego przygotowania się do nauki zdalnej, którą przepowiadali Minister Zdrowia, Minister Edukacji oraz eksperci w mediach. Nasza placówka zaangażowała się w organizację sprzętu niezbędnego nauczycielom i uczniom, by móc w jak najlepszy sposób przekazywać wiedzę przez Internet.

Organ prowadzący, czyli Miasto Leszno, przekazało na ten cel środki, z których zakupiliśmy kamery internetowe z mikrofonami, które zostały zamontowane we wszystkich salach budynku B i C. Dodatkowo nauczyciele mogą wypożyczać kamery do nagrań filmów instruktażowych oraz do transmisji na żywo. Z funduszy zakupiliśmy również tablety graficzne firmy Wacom.

Rada Rodziców, działająca przy naszej szkole, także czynnie włączyła się i wsparła nas zakupem tabletów graficznych, które posłużą nauczycielom jako wirtualne białe tablice. Za pomocą tabletów można przekazywać uczniom treści, rysunki oraz wzory matematyczne-fizyczne-techniczne i w czasie rzeczywistym tłumaczyć zagadnienia omawiane na lekcji.

Szkoła postarała się o zaopatrzenie w tablety Huawei z klawiaturą za pomocą których można prowadzić zajęcia w każdym miejscu – nawet w terenie, ponieważ sprzęt wyposażony jest w Internet LTE. Oprócz tego nauczyciele mają do dyspozycji komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem przygotowane do nauki on-line.

W szkole od marca odbywały się szkolenia dla nauczycieli z obsługi platform G-Suite oraz Office365. Uczniowie od początku roku szkolnego zaznajamiani byli z platformami do nauki zdalnej i otrzymali konta mailowe za pomocą których logują się na lekcje. Szkoła wypożyczyła sprzęt komputerowy uczniom, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Dyrekcja szkoły wydała zarządzenie z regulaminem hybrydowego i zdalnego nauczania. Krótko mówiąc zrobiliśmy wiele, by ten trudny dla uczniów, rodziców i nauczycieli okres przetrwać a jednocześnie móc dalej przekazywać wiedzę i mieć kontakt z naszymi uczniami.

Przypominamy, że w razie potrzeby rozmowy lub wsparcia, Pedagog szkolny jest do dyspozycji uczniów i rodziców. Do dyspozycji uczniów są również Doradcy zawodowi działający w naszej placówce.

Miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy do szkoły i zakupiony sprzęt nauczyciele oraz uczniowie będą wykorzystywali na tradycyjnych zajęciach.