Młodzieżowy Kongres Klimatyczny

Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 2018 r. pełni rolę organizatora Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego – wydarzenia adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Kongres stanowi doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz poszerzenia przez młodzież wiedzy na temat ekologii.
Niestety, ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 oraz związane z tym obostrzenia, zorganizowanie w tym roku Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego w tradycyjnej formule stało się niemożliwe. Chcąc jednak zapewnić młodzieży szkolnej możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia eksperta z dziedziny ochrony środowiska, a także szansę na zapoznanie się z działaniami Młodzieżowej Rady Klimatycznej, WFOŚiGW w Poznaniu zdecydował, aby nagrać materiały dydaktyczne i udostępnić je szkołom w formie on-line, jako źródło wiedzy i ciekawą pomoc dydaktyczną.
Zapraszamy do lektury😊
Tematy:
Ochrona środowiska w Polsce, regionie i Twoim otoczeniu – Młodzieżowa Rada Klimatyczna
Zmiany klimatu, ich skutki i przystosowanie miast – prof.dr hab. Andrzej Mizgajski
https://www.wfosgw.poznan.pl/mlodziezowy-kongres-klimatyczny-on-line/