Dzień Wiosny

Z okazji zbliżającego się Dnia Wiosny, Samorząd Uczniowski organizuje konkurs fotograficzny „Wiosna w Obiektywie”. Konkurs polega na wykonaniu tylko jednej fotografii, która będzie przedstawiała elementy nadchodzącej wiosny, na zdjęciu powinna być widoczna data wykonania (marzec 2021). Oprócz tego prosimy o podpisanie fotografii ciekawym tytułem np. Bocian przylatuje – wiosnę zwiastuje, osoba wysyłająca pracę zgadza się na publikacje dzieła na stronie szkoły. Zdjęcie prosimy przesłać do 21 marca na pocztę SU : samorzad.uczniowski@zstckziu.pl .

Spośród wysłanych prac zostaną wyróżnione dwie, które zostaną nagrodzone: pierwsza z nich będzie wybrana przez publiczność poprzez głosowanie za pomocą like’ów a druga przez jury z Samorządu Uczniowskiego.

Zachęcamy do udziału!