Podziękowanie od uczniów klas czwartych dla nauczycieli

„Na naszych oczach rozwiewa się jak dym paradygmat cywilizacyjny, który nas kształtował przez ostatnie dwieście lat: że jesteśmy panami stworzenia, możemy wszystko i świat należy do nas. Nadchodzą nowe czasy.” – celnie prorokowała Olga Tokarczuk w felietonie „Okno”.

W tych nowych czasach przyszło nam wkroczyć w dorosłość i zacząć kolejny etap zawodowego oraz prywatnego życia. Jako młodzi ludzie stajemy na rozdrożu ważnych dla nas wyborów, odczuwając dotkliwie zmieniające się teraz i niepewne jutro. Rozumiemy i czujemy słowa noblistki. Pełni marzeń, ale też obaw zderzamy się z nowymi, trudnymi czasami, w których przyjdzie nam odnaleźć swoją drogę. Pomimo lęku, wyposażeni w wiedzę i umiejętności, z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Nie pozostaliśmy z naszymi rozterkami sami, mamy za sobą armię aniołów i pragniemy im za ostatnie cztery lata powiedzieć głośne dziękuję.

Dziękujemy Wam drodzy nauczyciele, że w ostatnich miesiącach pokazaliście nam swoją postawą, jak ważna jest umiejętność przystosowania się do zmian. Przekraczaliście swoje osobiste ograniczenia, nabywaliście nowych umiejętności i na wiele sposobów staraliście się uczyć nas na odległość. Widzimy trud Waszej pracy zdalnej i ogromne serce, które nam okazujecie.

Dziękujemy Wam drodzy wychowawcy za bycie z nami i dla nas, bez względu na porę i godziny pracy. Za motywowanie nas i za walkę o nas. Często to właśnie Wy jako pierwsi dostrzegaliście nasze problemy, pomagaliście znaleźć rozwiązanie.

Dziękujemy całej Dyrekcji, administracji i obsłudze szkoły, oraz Wam drodzy rodzice. Za cierpliwość, wyrozumiałość, wiarę w nasze możliwości i zrozumienie w trudnych chwilach, które wspólnie pokonywaliśmy. Za każde dobre słowo, za uśmiech i gest życzliwości, dziękujemy.

Postaramy się z odwagą i nadzieją w sercu pójść swoją drogą i być wizytówką naszej szkoły.