Podziękowanie – Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności składa serdeczne podziękowanie dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lesznie