Żegnamy kolejnego Dyrektora

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 13.06.2021 odszedł od nas na zawsze św. pamięci Kazimierz Werwiński . Był nauczycielem naszej szkoły od 1963 roku. Od września 1968 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora, a w latach  1985-1990 był dyrektorem ZST. W pamięci kolejnych roczników absolwentów pozostanie jako wyjątkowy nauczyciel fizyki. Koleżanki i koledzy nauczyciele pamiętać go będą jako dyrektora, który służył swoją wiedzą i doświadczeniem.