Kampania Europejskiego Urzędu ds.Pracy (ELA)

W dniu 21 października gościliśmy w naszej szkole kierownika Państwowej Inspekcji Pracy  Pana Arkadiusza Jaraczewskiegi i Panią Agnieszkę Bartkowiak. Podczas spotkania z uczniami klas III TI4, klasy III TP4 i 4 TMI przedstawili informację o obowiązujących  przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz  świadomym poszukiwaniu bezpiecznej pracy sezonowej w państwach UE.