ZBIERAMY MAKULATURĘ

Po raz kolejny włączamy się do akcji na rzecz Marysi z Brenna. Tym razem zbieramy makulaturę.
Jeśli zalegają w domu niepotrzebne gazety, broszury czy inna makulatura przynieś ją do szkoły😃
i zostaw u pedagoga (bud. A) lub doradców zawodowych (bud. D).
Akcja trwa do 13 października br.
Zbierajmy- pomagajmy 😊😊