Akcja Zbiórki Makulatury – Podziękowania

Podziękowania dla ZST-CKZiU za włączenie się i czynny udział w Wielkiej Zbiórce Makulatury na rzecz Marysi Drożdżyńskiej.