Zimowe lekcje wychowania fizycznego

W tym tygodniu cztery klasy skorzystały z możliwości odbycia lekcji wychowania fizycznego w formie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach na lodowisku miejskim. Były to klasy Pana Renato Kaźmierczaka, Dariusza Górskiego oraz Mariusza Rakowicza – 1 TI, 1 TM, 1 TS oraz 2 TI.
Taka możliwość istnieje dzięki puli wejść (8 wejść dla szkoły), którą przeznaczyło Miasto Leszno dla każdej szkoły do końca roku kalendarzowego (kolejna pula wejść ma być po Nowym Roku).
Młodzież fajnie bawiła się podczas tych innych niż zwykle lekcji. Część z nich doskonaliła swoje umiejętności łyżwiarskie, a inni stawiali dopiero pierwsze kroki na lodzie – niejednokrotnie przy pomocy „pingwinka”.
Miejmy nadzieję, że wkrótce kolejne klasy skorzystają z możliwości uczestniczenia w tej formie lekcji wychowania fizycznego, tak aby pokazać młodzieży sposoby spędzania czasu wolnego o różnych porach roku.