Hotel dla Psów „U Teosia”

Podziękowania dla Zespołu Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie za dostarczoną karmę.