Mikołajki 2021

Dnia 6 grudnia 2021 r odbędzie się mikołajkowa rywalizacja międzyklasowa. Wygra klasa, w której najwięcej uczniów będzie miało ubrane czapki mikołajkowe.. Osoby z ubranymi czapkami mogą uniknąć także niezapowiedzianych kartkówek i pytań. (Nie dotyczy to osób, które muszą poprawiać oceny na I półrocze i zapowiedzianych sprawdzianów).