Na ludową nutę

Podczas omawiania tematu na muzyce  „Polskie Tańce Narodowe”, czynnie do lekcji włączył się Mateusz Jesiak z klasy 1 TM, który należy do Zespołu Ludowego Żeńcy Wielkopolscy.
Mateusz zaprezentował stroje ludowe, opowiedział o pracy w zespole, zaprosił do obejrzenia fragmentu koncertu Żeńców.
Podziwiamy zainteresowania Mateusza i jesteśmy dumni z jego krzwienia kultury ludowej.