DRZWI OTWARTE NA UNIWESYTECIE ZIELONOGÓRSKIM Wydz. Informatyki Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Informatyki Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego organizuje od wielu lat Dzień Otwarty.

 

Jest to jedne z największych takich wydarzeń, skierowanych do uczniów szkół średnich, w szczególności maturzystów.

Chciałbym zaprosić Państwa do udziału i jednocześnie poprosić o zachęcenie Państwa uczniów do aktywnego uczestnictwa poprzez przekazanie linku rejestracyjnego i rejestrację podczas lekcji. Możliwy jest również udział w dniu otwartym grupy uczniów (klasy) podczas lekcji.

Tegoroczne Dni Otwarte będą realizowanew formie on-line, 9 marca 2022 w godzinach 9:00-15:00

Pokazy i wykłady będą dostępne na platformie Clickmeeting.

Rejestracja (każdego ucznia, nauczyciela) jest realizowana indywidualnie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Bardzo proszę o zachęcenie uczniów do uczestnictwa i rejestracji za pomocą formularza, każdy uczeń czy też nauczyciel musi sam wypełnić formularz:

https://wiea.clickmeeting.com/wirtualny-dzien-otwarty-wiea-2022/register

Na wskazany podczas rejestracji link, zostaną przesłane indywidualne dane logowania oraz instrukcja.

Aktualny program i informacje znajdą Państwo również na stronie:

https://www.wiea.uz.zgora.pl/index.php/edukacja/dzien-otwarty/informacje

 

file:///C:/Users/Home/Downloads/Dzie%C5%84%20Otwarty%20WIEA%202022%20-%20program%20v3%20(1).pdf

Z poważaniem

dr inż. Michał Doligalski Prodziekan ds. Studenckich tel 789 441 524