Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020/2021

Z satysfakcja informujemy że za rok szkolny 2020/2021 dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało szczególne wyróżnienie, jakim jest stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ze względu na panującą pandemię nie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów- dlatego dyplomy przekazano uczniom w szkole, a pieniądze przekazano na konta uczniów. W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych dyplom i nagrodę pieniężną otrzymała uczennica klasy 3 TO4 Daria Pieczyńska średnią ocen na świadectwie 5,13, a w kategorii uczniów po szkole podstawowej uczeń klasy 2 TP Dominik Tyczewski – średnia ocen 5,14
Składamy serdeczne gratulacje!!!
Informujemy że w czerwcu roku szkolnego 2021/2022 będziemy także typować najlepszych uczniów do tego prestiżowego wyróżnienia. Warto więc starać się o jak najlepsze oceny na koniec roku./w zaufaniu kwota stypendium 3.000 zł/