Laserowa wypalarka CNC w wykonaniu Jakuba Gabały z 2TMI

Uczeń drugiej klasy technikum mechatronicznego Jakub Gabała, zrealizował w ostatnim czasie projekt, polegający na zbudowaniu laserowej wypalarki CNC.

Nie kryjąc podziwu i uznania wobec kreatywności i zaangażowania ucznia, należy docenić jego pracę i jednocześnie zaprezentować wspomniany wynalazek.

Realizacja projektu była możliwa dzięki integracji wielu obszarów wiedzy w połączeniu z pasją ucznia. Zakres realizowanego projektu obejmował nie tylko budowę urządzenia ale również zawierał elementy pracy badawczej.

Wiele elementów konstrukcji prezentowanej wypalarki, zostało wytworzone z zastosowaniem technologii wytwarzania przyrostowego na drukarce 3D. Zastosowano również części i zespoły pozyskane z rozbiórki starych urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych. Nieunikniony okazał się także zakup niektórych podzespołów na przykład laser o odpowiedniej mocy, czy też mózg całego urządzenia czyli płytka Arduino.

Podczas prac konstrukcyjnych, uruchomieniowych i testowych, uczeń musiał wykazać się pomysłowością i wieloma innymi umiejętnościami, między innymi z zakresu:

– modelowania 3D w środowisku CAD;

– wytwarzania metodą druku 3D;

– doboru elementów napędowych;

– doboru parametrów lasera;

– opracowania układu sterowania;

– programowania urządzeń mechatronicznych;

– montażu mechanicznego i elektronicznego.

Oczywistym jest to, że pod każdą z wymienionych wyżej umiejętności, kryje się olbrzymi zakres wiedzy, jaką należy wcześniej zgłębić i opanować.

Część badawcza projektu miała na celu opracowanie wniosków dotyczących funkcjonowania urządzenia i optymalizacji jego konstrukcji oraz parametrów pracy. Skupiono się na poszczególnych zespołach funkcjonalnych, tak by poprawić efektywność działania wypalarki. Przykładowe zadania z obszaru pracy badawczej to:

– wpływ mocy lasera i ustawienia odległości w osi pionowej, na jakość wypalanych wzorów na różnych materiałach;

– wpływ modyfikacji w programie sterującym na efektywność działania układów napędowych;

– zastosowanie napędów różnego typu na poszczególnych osiach i koordynacja ich prędkości z zastosowaniem modulacji PWM wraz z oceną jakości działania takiego układu;

– wpływ modyfikacji konstrukcyjnych na zwiększenie sprawności działania urządzenia.

 

Wraz z gratulacjami, życzymy dla Jakuba  dalszych sukcesów i osiągnięć oraz wytrwałości w rozwijaniu swoich zainteresowań.

P.B.