OBCHODY 3 Maja
Uroczystości rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny, odprawiona w bazylice św. Mikołaja. Stamtąd przez Rynek, ulicę Wolności i Niepodległości uczestnicy wraz z Orkiestrą Dętą Miasta Leszna, kompanią honorową Wojska Polskiego, harcerzami i pocztami sztandarowymi przeszli pod pomnik Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości.
Podczas Apelu Pamięci zakończonego salwą honorową żołnierze przypomnieli o twórcach i obrońcach Konstytucji 3 Maja, krótki program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12. Manifestację zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem i odśpiewanie Roty.