Dzień Elektryka

W dniu 10 czerwca członkowie Zespołu Przedmiotów Elektryczno-elektronicznych naszej szkoły zorganizowali Dzień Elektryka (dokładnie ta data została wybrana jako Międzynarodowy Dzień Elektryka). Zaproszono do naszej szkoły Patrona klas Technikum Elektrycznego firmę ENEA S.A. oraz ENEA  Operator. Pan Przemysław poprowadził lekcję o wirtualnej rzeczywistości VR pokazując w jaki sposób można posłużyć się tą technologią do prac elektrycznych w GPZ oraz w stacjach linii średniego i wysokiego napięcia. Technologia wirtualnej rzeczywistości służy do szkolenia kadry serwisowej,w celu symulacji prac oraz prawdziwych prac podczas pracy pod napięciem. Podczas lekcji uczniowie otrzymywali drobne upominki od sponsora. Po spotkaniu z uczniami Pani Klaudia – opiekunka klas patronackich ze strony ENEA spotkała się z Dyrekcją w celu omówienia dalszej współpracy oraz zwiedziła warsztaty naszej szkoły. Podkreśliła, że cechą wyróżniającą względem innych klas patronackich jest  liczebność klas technikum elektrycznego w ZST-CKZiU w Lesznie.