Podziękowania – Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne w Lesznie

Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne w Lesznie w imieniu chorej na nowotwór Pauliny i rodziny oraz „STOWARZYSZENIA” dziękuję Zespołowi Szkół Technicznych w Lesznie za uzbieranie kwoty 859zł 61gr.