Podziękowania za organizację pikniku charytatywnego dla Pauli

Podziękowania za organizację pikniku charytatywnego dla Pauli dla Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. Za okazałe serce, za pomoc i wsparcie.