św. Pamięci Pan Czesław Olech Sieracki

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci nauczyciela praktycznej nauki zawodu św. Pamięci Pana Czesław Olech Sierackiego – wychowawcę wielu pokoleń młodzieży, nauczyciela zawodu, zawsze pogodnego uśmiechniętego i służącego pomocą szczególnie w zakresie obróbki szlifierskiej. Cześć jego pamięci.

LEAD Technologies Inc. V1.01