Szkolny Klub Wolontariatu włącza się w akcje

Wskazówki dla przekazujących ubrania
1. Przyjmujemy wyłącznie ubrania, tekstylia, pościel i obuwie niezniszczone, nadające się do ponownego użytku.
2. Przygotowane rzeczy (czyste, bez dziur, buty związane w parach) zapakuj do worków w 3/4 ich objętości i dokładnie zawiąż. Ułatwi to nam ich transport.
3. Pamiętaj! Za śmieci nikt nam nie zapłaci. Wykorzystując akcję szafowania do pozbycia się zniszczonych ubrań oddalasz potrzebujących od mety ich wyścigu o zdrowie i życie.