„Wampirek” żądny KRWI!

W dniu 3 października organizujemy w szkole zbiórkę krwi. Osoby pełnoletnie które chciałyby wziąć udział w zbiórce proszone są o zgłaszanie się do 29 września u doradców zawodowych.