Nie samą informatyką technik informatyk żyje!
W ramach zajęć zawodowych uczniowie klasy pierwszej technikum wzięli udział w szkoleniu z udzielania pomocy przedmedycznej. Cennych rad i wskazówek udzielił Karol Kowalski, nauczyciel i ratownik KPP. Pierwsza pomoc jest najważniejsza, dlatego warto odświeżać swoją wiedzę w tym zakresie. Uczniowie poznali podstawowe techniki resuscytacji krążeniowo-odechowej. Dowiedzieli się również jak udzielać pierwszej pomocy z AED oraz w nagłych przypadkach utraty przytomności czy krwotokach. Na koniec odbyły się symulacje prawdziwych zdarzeń.