Święto Komisji Edukacji Narodowej 2022
14 października obchodziliśmy w naszej szkole Święto Komisji Edukacji Narodowej oraz świętowaliśmy przyjęcie, w poczet naszej szkoły, uczniów klas pierwszych. W trakcie akademii nie zabrakło przemówień, kwiatów i życzeń dla nauczycieli i dyrekcji. W pierwszej części uroczystości Pani dyrektor Renata Perek podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i i życzyła wytrwałości oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów najmłodszego rocznika. Pani Dyrektor dokonała pasowania uczniów klas pierwszych, którzy z rąk wychowawców otrzymali Akty Pasowania i stali się tym samym członkami szkolnej społeczności.
Niepowtarzalną oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół pod opieką Pani Magdaleny Nowackiej. Mamy nadzieję, iż uczniowie klas pierwszych na długo w pamięci zapamiętają tę uroczystość, a zwłaszcza słowa, które wygłosili przy Sztandarze Szkoły podczas ślubowania.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów i przyjemnej atmosfery w naszej szkole!