„Defibrylator w Koniorze”

Miniony poniedziałek, wtorek i czwartek upłynęły w naszej szkole pod hasłem akcji 🚨„Defibrylator w Koniorze”🚨 zainicjowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego: Mariusza Rakowicza i Renato Kaźmierczaka, której celem jest zakup defibrylatora AED dla naszej placówki. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w prelekcjach dotyczących prezentacji faktów nt. znaczenia wczesnej defibrylacji podczas nagłego zatrzymania krążenia 🫀 i użycia AED w praktyce z wykorzystaniem wersji szkoleniowej urządzenia, z którego korzystamy na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa. Wszystko to dla zwiększania świadomości i kreowania postaw ratujących życie wśród młodzieży. Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem, pojawiły się już pierwsze wpłaty klas i pracowników, chcących wesprzeć inicjatywę i dołożyć cegiełkę do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na co dzień w naszej szkole i jej otoczeniu. Zachęcamy wszystkich pozostałych do włączenia się w akcję! 💪 Jesteśmy pełni nadziei, że się uda i kolejny raz tak jak z powodzeniem wspieramy inne akcje tym razem zadziałamy dla dobra nas wszystkich!